Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 24/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 13 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA nr 24/2015
 z dnia 13 kwietnia 2015 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyjęcia sprawozdań komisji problemowych Zarządu PZG za 2014 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Zarząd Polskiego Związku Golfa przyjmuje sprawozdania komisji problemowych Zarządu PZG za 2014 r.

§ 2.

  1. Sprawozdanie Komisji Kalibracyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Sprawozdanie Komisji Handicapowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Sprawozdanie Komisji Sędziowskiej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
  4. Sprawozdanie Komisji Golfa Kobiecego stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§ 4.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały zarządu nr 23/2015 – Sprawozdanie Komisji Kalibracyjnej PZG za 2014 r.

Załącznik nr 2 do uchwały zarządu nr 23/2015 – Sprawozdanie Komisji Handicapowej PZG za 2014 r.

Załącznik nr 3 do uchwały zarządu nr 23/2015 – Sprawozdanie Komisji Sędziowskiej PZG za 2014

Załącznik nr 4 do uchwały zarządu nr 23/2015 Sprawozdanie Komisji Golfa Kobiecego za 2014

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG