Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 27/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 13 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA nr 27/2015

z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatów PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się patronat PZG następującym wydarzeniom:

  1. LOTOS PGA Polska Tour – organizator PGA Polska.
  2. I Międzynarodowy Charytatywny Turniej International Rotary Golf & Art.

§ 2.

Uchwała w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG