Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Rusza Ranking PZG na sezon 2015!

W sezonie 2015 nastąpiły zmiany w Rankingu Polskiego Związku Golfa. Wprowadzono modyfikacje zasad punktacji i podziału na kategorie wiekowe. Do organizacji współzawodnictwa zostały dopuszczone pola 9-dołkowe. Ponadto system premiuje organizację zawodów cyklicznych rozgrywanych na wielu polach golfowych.

Ranking PZG jest oficjalną klasyfikacją zawodników amatorów posiadających aktualną kartę handicapową PZG. Punkty rankingowe przyznawane są zawodnikom za zajęcie punktowanych miejsc w turniejach z serii Citi Handlowy Polish Championships oraz innych zawodach spełniających kryteria formalne określone w regulaminie.

Kategorie rankingowe zostały przyznane poszczególnym turniejom na podstawie zobiektywizowanego narzędzia analitycznego, opartego o ocenę zawodów rozgrywanych w poprzednim sezonie, na podstawie pkt. stableford brutto oraz parametrów slope rating i course rating pola golfowego, na którym odbywała się dana impreza.

ZAWODY RANKINGOWE

Do Rankingu PZG zalicza się wyłącznie turnieje, które są rozgrywane zgodnie z następującymi zasadami:
– w formacie stroke play brutto, nie może być stosowany mulligan i inne zasady gry zniekształcające wynik,
– zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd.,
– pod nadzorem sędziego z aktualną licencją PZG,
– w terminie od 1 kwietnia do pierwszego dnia turniejowego PZG Masters, tj. 2 października 2015 r.,
– na polu 18-dołkowym lub 9-dołkowym.

W tym sezonie zostaną rozegrane turnieje o następujących kategoriach:

SUPER kategoria rankingowa – 1 turniej,
I kategoria rankingowa – 3 turnieje,
II kategoria rankingowa – 10 turniejów,
III kategoria rankingowa – 20 turniejów oraz cykle turniejów,
IV kategoria rankingowa – 50 turniejów oraz cykle turniejów.
Porównując z zeszłym sezonem została zmniejszona liczba turniejów w III kategorii, natomiast wzrosła w I. Ponadto przyznano kategorię SUPER finałowi World Golfers Championship – Poland.

CYKLE TURNIEJÓW

Istotną zmianą jest premiowanie organizacji cykli turniejów rozgrywanych co najmniej w ¾ na różnych polach golfowych.
Cykl turniejów uwzględniony w kategorii rankingowej musi spełniać następujące warunki:
– turnieje mogą odbywać się dzień po dniu, pod warunkiem rozgrywania na różnych polach golfowych,
– tour musi składać się przynajmniej z 4 turniejów włącznie z finałem,
– finał turnieju musi trwać przynajmniej 2 dni.

Ostateczna klasyfikacja rankingowa za dany sezon zostanie ogłoszona 4 października 2015 r. po turnieju PZG Masters. Zwycięzca danej klasyfikacji rankingowej otrzymuje Puchar Polski.

Podobnie jak w latach poprzednich ranking podzielony został na dwie główne grupy: seniorską i juniorską. Grupy te dzielą się dalej na kategorie wiekowe.

GRUPA SENIORSKA

Grupa ta została podzielona na następujące kategorie wiekowe: młodzieżowców; mid-amatorów i seniorów.

W wyniku wprowadzonych zmian w podziale na kategorie wiekowe przez Europejską Federację Golfa (EGA), dokonano modyfikacji przedziału wiekowego kategorii mid-amatorów, która obejmowała do tej pory golfistów w wieku 35-55 oraz golfistki 35-50. Od tego roku te kategorie wiekowe kształtować się będą w sposób następujący: mid-amatorzy – przedział 31-55 dla golfistów i 31-50 dla golfistek; młodzieżowcy – przedział 19-30 zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet.

Więcej informacji TUTAJ.

Do klasyfikacji Klubowego Pucharu Polski wliczać się będą punkty zdobywane przez zawodników zrzeszonych w danym klubie w Klasyfikacji Głównej Mężczyzn i Kobiet, w klubowych mistrzostwach Polski oraz przez zawodników w kategoriach juniorskich uczestniczących we wszystkich Turniejach Mistrzowskich PZG, z wyłączeniem mistrzostw Polski juniorów i mistrzostw Polski HCP.

Oprócz klasyfikacji w wymienionych kategoriach wiekowych wyróżniona została kategoria główna mężczyzn i kobiet. Zaliczanych jest do niej podobnie jak w ubiegłym roku pięć najlepszych wyników z serii zasadniczej i PZG Masters.

GRUPA JUNIORSKA

Juniorem jest zawodnik urodzony po 1996 r., czyli golfista do 18 roku życia (liczone rocznikowo, nie według miesiąca urodzenia). Grupa juniorska została podzielona na następujące kategorie: juniorzy/juniorki (urodzeni w 1997-99), junior młodszy/juniorka młodsza (ur. w latach 2000-2002), młodzicy/młodziczki (ur. 2003-2004), dzieci chłopcy/dzieci dziewczynki (urodzonych w 2005 lub później). Dodatkowo ranking wyróżnia kategorię główną juniorów i juniorek.

Podobnie jak w przypadku grupy seniorskiej punkty rankingowe przyznawane są zawodnikom za zajęcie punktowanych miejsc w turniejach rankingowych. Do klasyfikacji generalnej zaliczonych zostanie pięć najlepszych wyników z serii zasadniczej oraz rezultat uzyskany w Mistrzostwach Polski Juniorów. W tym roku do serii zasadniczej dla grupy juniorskiej włączone zostaną Mistrzostwa Regionów.

Klubowy Puchar Polski Juniorów – do tej kategorii rankingowej zaliczane będą wyniki uzyskiwane przez wszystkich juniorów reprezentujących dany klub, którzy grali w przynajmniej dwóch turniejach rankingowych w trakcie sezonu.

Pod uwagę będą brane starty w następujących imprezach:
– Otwarte Mistrzostwach Klubu Juniorów,
– Klubowe Mistrzostw Polski Juniorów,
– Mistrzostwa Polski Juniorów,
– Mistrzostwa Polski Match Play, Mistrzostwa Polski Mężczyzn, Mistrzostwa Polski Kobiet,
– BMW Junior Tour,
– Faldo Series Poland Champioship,
– Mistrzostwa Regionów
– oraz PZG Masters.

Regulaminu Rankingu PZG 2015

Fot. strzalynafairwayu.pl

Fot. strzalynafairwayu.pl


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG