Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Walne Zgromadzenie Delegatów PZG podsumowało 2014 r.

W środę 20 maja odbyło się w Warszawie Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa. Zebrani zwrócili m.in. uwagę na konieczność uszczelnienia systemu HCP w Polsce, w związku z występującymi na coraz szerszą skalę przypadkami jego obchodzenia.

Zgromadzeni jednogłośnie podjęli uchwałę o zatwierdzeniu bilansu PZG za rok 2014, a także podjęto uchwałę przyjmującą sprawozdanie Prezesa Zarządu i udzielającą Zarządowi PZG absolutorium za rok 2014. Podjęto również uchwałę o akceptacji Jerzego Burdzego na stanowisku Członka Komisji Rewizyjnej.

Zebraniu towarzyszyła burzliwa dyskusja na temat co raz częściej występującego zjawiska dodawania do list turniejowych przez organizatorów turniejów i klubowych administratorów systemu PZG Eagle osób niezrzeszonych w żadnej federacji golfowej, klubie golfowym i nie posiadających aktywnego HCP. Obejście istniejącego systemu jest realizowane poprzez nadawanie fikcyjnego HCP lub tworzenie fikcyjnych graczy, a następnie dodawanie ich do list turniejowych za pośrednictwem modułu „Gracz spoza PZG”, który został stworzony w celu wprowadzania danych zawodników zrzeszonych w innych federacjach. Zebrani byli zgodni, takie postępowanie jest nie tylko nieetyczne, ale również niezgodne z Regułami Gry w Golfa i Systemem HCP Europejskiej Federacji Golfa.

W związku z powyższym, Zarząd PZG jeszcze tym sezonie wprowadzać będzie szereg modyfikacji w systemie PZG Eagle mających na celu eliminację istniejących luk i uszczelnienie systemu HCP. Jedną ze zmian będzie m.in. wprowadzenie blokady HCP dla posiadaczy Zielonych Kart, niezrzeszonych w żadnym klubie golfowym, jako wynik realizacji uchwały programowej walnego z 2014 r. obligującej Zarząd PZG do ujednolicenia statusu wszystkich golfistów zrzeszonych w PZG. Tym oczekiwaniom wychodzić będzie również naprzeciw planowana zmiana w Systemie HCP EGA, która od nowego sezonu wprowadzi maksymalny HCP 54 (uzyskanie na podstawie zdania 1 karty wyników) w całej Europie. Do tej pory wynosił on 36, a w przedziale 36,1-54 funkcjonowało instytucja HCP Klubowego, który w Polsce prowadzony jest przez PZG jako Zielona Karta z HCP – otrzymują ją obecnie posiadacze Zielonych Kart, którzy wstąpią do klubu zrzeszonego w PZG.

Fot. strzalnafairwayu.pl

Fot. strzalnafairwayu.pl


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG