Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 30/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 8 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA nr 30/2015

z dnia 8 czerwca 2015 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie uzupełnienia składu kadry narodowej

Na podstawie § 21 statutu ZarządPolskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek trenera kadry narodowej Zarząd Polskiego Związku Golfa dokonuje uzupełnienia składu kadry narodowej o następujących zawodników:

  • Hanna Horst do 17 lat kadra B
  • Bruno Horst do 14 lat kadra B

§ 2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG