Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Komisja Golfa Kobiecego ogłasza plebiscyt na najaktywniejszą kobietę w polskim golfie w sezonie 2015

Komisja Golfa Kobiecego ogłasza plebiscyt, którego celem jest wyróżnienie kobiet aktywnie działających we własnych klubach na rzecz rozwoju i popularyzacji kobiecego golfa w sezonie 2015 oraz zachęcanie do podejmowania takiej działalności na przyszłe lata.

Dokonując wyboru Komisja będzie brała pod uwagę m.in. takie działania jak:
– organizacja i udział w klubowych turniejach kobiecych;
– promocja golfa kobiecego w lokalnych mediach;
– aktywność w sferze szkolenia i gry z zielonokarcistkami;
– organizacja i udział w akcjach popularyzujących golf, np. dni otwarte golfa, Ladies Golf Tour.

Więcej szczegółów w załączonym Regulaminie.

Wyniki zostaną ogłoszone podczas turnieju w klubie Gradi GC w kwietniu 2016 r., którego dokładny termin i program zostaną podane za pośrednictwem strony internetowej PZG.

Zgłoszeń należy dokonywać emailowo na adres: kgk@pzgolf.pl w terminie do 15 stycznia 2016 roku.

Wszelkie pytania odnośnie plebiscytu, w tym regulaminu, prosimy wysyłać na adres kgk@pzgolf.pl.

Regulamin przyjęty uchwałą 4/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.

Przewodnicząca Komisji Golfa Kobiecego
Brygida Morańska

Załącznik:
1. Regulamin Plebiscytu na najaktywniejszą kobietę w kobietę w polskim golfie w sezonie 2015

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG