Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 33/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 13 lipca 2015 r.

UCHWAŁA nr 33/2015

z dnia 13 lipca 2015 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zgłoszenia kandydatury PZG do Komitetu HCP i Kalibracji EGA

Na podstawie § 21 statutu Zarządu Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG zgłasza kandydaturę Pawła Laskowskiego, wiceprezesa ds. sędziowskich i organizacyjnych do Komitetu HCP i Kalibracji EGA.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG