Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 36/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 14 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA nr 36/2015

z dnia 14 sierpnia 2015 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyznania patronatu honorowego PZG

 Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG przyznaje patronat honorowy PZG turniejowi US Kids Poland Championship, który zostanie rozegrany w dniach 26-27 września 2015 r w ramach inicjatywy Junior Golf Week połączonej z turniejem BMW Junior Tour Masters.

§ 2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny