Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 37/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA nr 37/2015

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyznania patronatu honorowego PZG

 Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG przyznaje patronat honorowy PZG wystawą Golffighter, która zostanie zorganizowana 17 września 2015 r. w Poznaniu.

§ 2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny