Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 38/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 25 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA nr 38/2015

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie powołania składu reprezentacji Polski na Drużynowe ME Juniorów 2015.

§ 1.

Na wniosek trenera głównego kadry narodowej Zarząd PZG zatwierdza następują skład reprezentacji Polski na Drużynowe ME Juniorów 2015:

a)      Alejandro Pedryc

b)      Jakub Dymecki

c)      Filip Kowalski

d)      Jakub Urbanski

e)      Jakub Szyja

f)       Philipp Pakosch

§ 2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny