Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 39/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 14 września 2015 r.

UCHWAŁA nr 39/2015

z dnia 14 września 2015 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zgłoszenia delegata PZG na WZD EGA

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG wyznacza Pawła Laskowskiego, wiceprezesa ds. sędziowskich i organizacyjnych jako delegata do udziału w WZD EGA w 2015 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG