Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 40/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA nr 40/2015

z dnia 26 października 2015 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie rozpoczęcia prac na rozwojem modułu turniejowego w ramach PZG Eagle.

 Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG podejmuje decyzję o realizacji modułu turniejowego do systemu PZG Eagle zgodnie z załączoną specyfikacją.

§ 2.

System wykona firma Kembo Wojciech Grochowski zgodnie z przedłożoną ofertą i harmonogramem prac, na podstawie odrębnej umowy.

§ 3.

Do nadzoru i świadczenia usług doradczych w projekcie zaangażowana zostanie firma Sidgroup zgodnie z przedłożoną ofertą, na podstawie odrębnej umowy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny