Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 41/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA nr 41/2015

z dnia 26 października 2015 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyjęcia w poczet członków PZG klubu golfowego

 Na podstawie § 21 statutu ZarządPolskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG przyjmuje w poczet członków PZG klub golfowy Polish Golf Legends Golf Club.

 § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG