Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 42/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA nr 42/2015

z dnia 26 października 2015 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia zasad kwalifikacji i weryfikacji sędziów na 2016 r.

 

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdza zasady kwalifikacji i weryfikacji sędziów PZG na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG