Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zmiana interpretacji Reguła 6-6d – „Niewłaściwy wynik na dołku”

W Regułach gry w golfa obowiązujących od 2016 r przedstawiono nowe brzmienie reguły 6-6d. Reguła 6-6d – „Niewłaściwy wynik na dołku”, mówi o zapisaniu na którymś dołku na oddanej karcie, innego wyniku od rzeczywiście uzyskanego.

Do tej pory nie było możliwości różnych interpretacji. Reguła była tak sformułowana, że jeżeli zawodnik oddał kartę wyników z niższym wynikiem na dołku niż rzeczywiście uzyskał, to jedyną karą była dyskwalifikacja. A w sytuacji oddania karty wyników z wynikiem wyższym na dołku niż w rzeczywistości, wynik nie ulegał zmianie.

Dotychczasowa interpretacja związana była z tym, że to zawodnik odpowiadał za poprawność wyników zapisanych na jego karcie. Przed oddaniem karty wyników, zawodnik z markerem sprawdzali wyniki na poszczególnych dołkach, a ich poprawność potwierdzajali podpisem.

Dodatkowo, zgodnie z regułą 6-1, to zawodnik jest odpowiedzialny za znajomość reguł. I do tej pory nikt nie wnikał w to, czy zawodnik zna reguły czy nie – zapis był jednoznaczny.

Od 2016 roku wprowadzono wyjątek do tej reguły o następującym brzmieniu:

„Jeżeli zawodnik na dowolnym dołku poda niższy wynik niż rzeczywiście uzyskał, z powodu nieuwzględnienia jednego lub dwóch uderzeń karnych, których otrzymania nie był świadomy przed oddaniem karty wyników, to nie zostanie on zdyskwalifikowany. W takich okolicznościach, zawodnik otrzyma karę związaną z zastosowaną Regułą oraz dodatkową karę dwóch uderzeń na każdym dołku, na którym zawodnik naruszył Regułę 6-6d. Ten wyjątek nie zostaje przywołany, gdy właściwą karą jest dyskwalifikacja z zawodów”.

Krzysztof Góra
Sędzia PZG

Więcej o interpretacji Reguły 6-6d TUTAJ.

fot. Rafał Wielgus

fot. Rafał Wielgus

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG