Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Kurs dla kandydatów na sędziów na lisiej polanie – zapisy

W dniach 16-18 marca 2023 na polu golfowym Lisia Polana Polski Związek Golfa zorganizuje kurs dla kandydatów na sędziów golfowych na poziomie 2, który zakończy się egzaminem z Reguł Gry w Golfa. Zgłoszenia uczestnictwa można przesyłać do 13 marca.

Kurs kierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu Reguł Gry w Golfa lub uzyskaniem kwalifikacji sędziowskich, uprawniających do sędziowania turniejów golfowych.

Ukończenie kursu i pomyślne zdanie egzaminu końcowego na poziomie 2 uprawnia do uzyskania certyfikatu poświadczającego zdobyte kompetencje, który zachowa ważność przez kolejne 2 lata. Ważny certyfikat upoważnia do ubiegania się o nadanie licencji sędziego PZG.

Termin kursu: 16-18 marca 2023 r.

Planowana cena kursu: 850 zł*/os.

Miejsce kursu: Klub Golfowy Lisia Polana

Program szkolenia:

Program szkolenia opracowany został na podstawie standardowych programów szkoleniowych R&A Rules Limited w zgodzie z Regułami Gry w Golfa obowiązującymi od 2023.

Zakres tematyczny – zagadnienia:

 1. Podstawy gry w golfa.
 2. Definicje – jako podstawa prawidłowej oceny zdarzenia.
 3. Omówienie reguł związanych z rozgrywaniem rundy i dołka.
 4. Omówienie reguł związanych z rozgrywaniem piłki.
 5. Sytuacje i procedury stosowania uwolnień bez kary.
 6. Sytuacje i procedury stosowania uwolnień z karą.
 7. Sprzęt.
 8. Procedury dla graczy i Komitetu.
 9. Reguły Lokalne, Regulamin Turnieju.
 10. Sędzia golfowy – rola, obowiązki, styl pracy, etyka.

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, prezentacji video (około 50 krótkich filmów z bazy R&A i własnej), prezentacji na polu i ćwiczeń praktycznych na polu.

Kurs kończy się nieobowiązkowym egzaminem opracowanym przez R&A, składa się z dwóch części obejmujących po dwie sekcje a całość trwa 2 godziny. Egzamin zostaje zaliczony w przypadku uzyskania wyniku co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz dokonanie płatności za kurs. Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy należy przesłać na adres: rules@pzgolf.pl.

Termin przyjmowania zgłoszeń i dokonania opłat: 13 marca 2023

Po opłaceniu szkolenia, kandydaci otrzymają elektroniczną wersję Reguł gry w golfa 2023 w języku polskim oraz przykładowy zestaw egzaminacyjny.

Więcej informacji: Przewodniczący Komisji Sędziowskiej PZG Krzysztof Góra (rules@pzgolf.pl, tel. 604 593 980)

Do pobrania:

 1. Formularz Zgłoszeniowy
 2. Program szkolenia i informacje o egzaminie

* PZG zastrzega sobie prawo do zmiany ceny kursu, w przypadku innej niż zakładana liczby uczestników. Opłata wpisowa obejmuje wynagrodzenie wykładowców, przygotowanie materiałów dydaktycznych, wynajem sal wykładowych oraz dostęp do obiektów treningowych. Uczestnicy pokrywają koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu we własnym zakresie.

Fot. R&A


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG