Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 43/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 21 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA nr 43/2015

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyjęcia Systemu HCP EGA na lata 2016-2019

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG przyjmuje polską wersję językową Systemu HCP EGA na lata 2016-2019 zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchyla się przepisy dot. Systemu HCP EGA na lata 2013-2015.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG