Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 44/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 21 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA nr 44/2015

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie organizacji mistrzostw regionów w 2016 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdza lokalizacje dla mistrzostw regionów

1) Północ – woj. pomorskie, woj. warmińsko- mazurskie, woj. kujawsko-pomorskie –

2) Zachód – woj. zachodniopomorskie, woj. lubuskie, woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie –

4) Wschód – woj. mazowieckie, woj. łódzkie, woj. lubelskie, woj. podlaskie. –

5) Południe – woj. opolskie, woj. śląskie, woj., małopolskie, woj., świętokrzyskie, woj. podkarpackie –

§ 2.

Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG