Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 45/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 21 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA nr 45/2015

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie rozpatrzenia wniosków patronackich oraz przyznania prawa do organizacji zawodów rangi Mistrzostw Polski lub Pucharu Polski

Na podstawie § 21 statutu ZarządPolskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG przyznaje patronat honorowy PZG następującym wydarzeniom:

1)      Pair Golf Challenge

2)      Mistrzostwa Polski Lekarzy w Golfie

3)      World Amateur Golfers Championship

4)      Baltica Ladies Golf Cup

5)      Golf & Brydż

6)      Floating Garden Szczecin Open

§ 2.

Zarząd PZG powierza prawo do posługiwania się nazwą „Puchar Polski” w zakresie organizacji turnieju Klubowy Puchar Polski Seniorów 2016 przez Stowarzyszenie Golfa Seniorów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG