Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Doroczna weryfikacja handicapu 2016

Przypominając Klubowym Komisjom HCP o obowiązku przeprowadzenia Dorocznej Weryfikacji Handicapu informujemy, że 8 lutego 2016 roku w Systemie PZG Eagle zostanie uruchomiony mechanizm DWH wg „Systemu HCP EGA na lata 2016-2019”.

Od  poniedziałku zostanie uruchomiona aktualizacja DWH wszystkich członków PZG. Klubowe Komisje HCP mają czas do 29 lutego b.r. na zakończenie weryfikacji handicapu członków swoich klubów, dla których nie została przeprowadzona automatyczna aktualizacja DWH. Po tym terminie funkcjonalność paneli klubowych systemu Eagle wszystkich klubów, które nie dokończyły weryfikacji HCP swoich członków, zostanie ograniczona jedynie do funkcjonalności DWH aż do momentu przeprowadzenia DWH pozostałym członkom (dla ułatwienia załączono instrukcję przeprowadzenia DWH).

DWH jest niezbędną procedurą w Systemie HCP EGA i w związku z tym, jest obowiązkowa.

Ma ona na celu sprawdzenie, czy gracze posiadają HCP, który wiarygodnie odzwierciedla ich umiejętności w porównaniu z ich rzeczywistymi dokonaniami. Jest ogólnie wiadome, że możliwości obiektywnego zastosowania procesu przez komitety, różnią się między klubami i bazują na podstawowym doświadczeniu i wiedzy w tej dziedzinie. Po obszernych badaniach statystycznych wypracowany został algorytm umożliwiający komitetom przeprowadzenie DWH w jednolity i obiektywny sposób.

Jako podstawę do poprawnej weryfikacji HCP dokładnego, wymaganych jest oddanie co najmniej ośmiu wyników kwalifikacyjnych w okresie pomiędzy następującymi po sobie DWH. Dla gracza, który oddał mniej niż osiem a nie mniej niż cztery wyniki w okresie weryfikacyjnym, należy dobrać odpowiednią ilość wyników z poprzedniego okresu (chronologicznie od końca), aby uzyskać wymaganą liczbę ośmiu wyników.

Podczas DWH, komitet HCP musi potwierdzić lub zmienić HCP dokładny (podnieść lub obniżyć) dla wszystkich graczy w kategoriach HCP 2 – 5, którzy oddali co najmniej osiem wyników kwalifikacyjnych. Graczom z I grupy handicapowej (HCP < 4,5) akceptację przeprowadza Komisja Handicapowa PZG.

Procedura weryfikacyjna

Zakłada się, że jeżeli wszystkie strony, zwłaszcza władze HCP i gracze, wypełnią swoje obowiązki, ogromna większość graczy nie będzie wymagała zmian HCP podczas DWH i jest to jeszcze jeden powód do przeprowadzenia tej procedury poprzez algorytm korzystający z analizy statystycznej. Im więcej wyników gracz odda przed DWH, tym procedura staje się bardziej wiarygodna. Algorytm wylicza medianę wyniku gracza za okres kwalifikacyjny i porównuje go z wynikiem spodziewanym, który został wyliczony dla gracza z takim samym HCP dokładnym jaki gracz posiadał pod koniec okresu DWH. Jeżeli wynik średni mieści się w granicach tolerancji dla tego HCP, HCP dokładny jest potwierdzony. Jeżeli leży poza tymi granicami, wprowadzana jest zmiana proporcjonalna do wielkości różnicy. Algorytm automatycznie wprowadzi zmiany. Nie wyłącza to jednak możliwości, aby komitet HCP w wyjątkowych sytuacjach wprowadził dedykowane korekty.

Pełna treść zasad DWH dostępna jest pod adresem: System HCP  (pkt. 3.15)

Do pobrania:

Instrukcja przeprowadzania DWH

oraz

Instrukcja DWH dla klubowych komisji HCP

Fot. strzalynafairwayu.pl

 width=


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG