Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 1/2016 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 29 lutego 2016 r.

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 29 lutego 2016 r.

 

UCHWAŁA nr 1/2016

z dnia 29 lutego 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie ustalenia limitu wiekowego dla zawodników w kategorii seniora

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG ustala limit wiekowy dla zawodników w kategorii seniora na 50 lat.

§ 2.

Ustalony limit wiekowy obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r., tj. wraz z początkiem nowego sezonu golfowego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG