Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 13/2016 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 29 lutego 2016 r.

Załącznik nr 13 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 29 lutego 2016 r.

 

UCHWAŁA NR 13/2016

z dnia 29 lutego 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie wyboru delegatów PZG na Walne Zgromadzenie Delegatów PKOl

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Delegatami PZG na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Komitetu Olimpijskiego
w dniu 26 kwietnia 2016 r. w Warszawie zostają:

1) Marek Michałowski

2) Grzegorz Puszkarski

3) Andrzej Person

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG