Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 3/2016 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 29 lutego 2016 r.

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 29 lutego 2016 r.

 

UCHWAŁA nr 3/2016

z dnia 29 lutego 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia regulaminów Turniejów Mistrzowskich PZG na 2016 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG uchwala niniejszym regulaminy Turniejów Mistrzowskich PZG obowiązujące w 2016 r.

1)      Regulamin Główny Turniejów Mistrzowskich 2016

2)      Regulamin Zawodów Mistrzostwa Polski Match Play

3)      Regulamin Zawodów Mistrzostwa Polski Juniorów

4)      Regulamin Zawodów Mistrzostwa Polski Mężczyzn

5)      Regulamin Zawodów Mistrzostwa Polski Kobiet

6)      Regulamin Zawodów Mistrzostwa Polski 19-30

7)      Regulamin Zawodów Mistrzostwa Polski Mid- Amatorów

8)      Regulamin Zawodów Mistrzostwa Polski Seniorów

9)      Regulamin Zawodów Mistrzostwa Polski HCP

10)  Regulamin Zawodów Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna

11)  Regulamin Zawodów Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Mistrzowska

12)  Regulamin Zawodów Klubowe Mistrzostwa Polski Juniorów

13)  Regulamin Zawodów Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

14)  Regulamin Zawodów PZG Masters.

§ 2.

Regulaminy Turniejów Mistrzowskich stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG