Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 5/2016 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 29 lutego 2016 r.

Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA nr 5/2016

z dnia 29 lutego 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie organizacji cyklu Audi Junior Tour w 2016 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala regulamin AUDI Junior Tour 2016. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala budżet cyklu rozgrywek AUDI Junior Tour 2016, zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala harmonogram turniejów cyklu Audi Junior Tour stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG