Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 7/2016 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 29 lutego 2016 r.

Załącznik nr 7 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 29 lutego 2016 r.

 

UCHWAŁA nr 7/2016

z dnia 29 lutego 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia zasad kwalifikacji do Reprezentacji Polski oraz powołanie Kapitana Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy Seniorek 2016 w Sierra GC

 Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Komisji Golfa Kobiet PZG uchwała się Zasady kwalifikacji do Reprezentacji Polski oraz powołanie Kapitana Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy Seniorek 2016 w Sierra GC, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG