Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 8/2016 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 29 lutego 2016 r.

Załącznik nr 8 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA nr 8/2016

z dnia 29 lutego 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyjęcie w poczet członków wspierających

Na podstawie §8 oraz § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG odmawia przyjęcia Polskiego Stowarzyszenie Golfa Kobiet w poczet członków wspierających PZG.

§ 2.

Wniosek nie spełnił wymogów formalnych, ze względu na brak załączonej dokumentacji określonej § 8 ust. 2 pkt. a) Statutu PZG, wobec czego podlega oddaleniu z przyczyn formalnych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG