Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 9/2016 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 29 lutego 2016 r.

Załącznik nr 9 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA nr 9/2016

z dnia 29 lutego 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie rozpatrzenia wniosków patronackich

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG przyznaje patronat honorowy PZG następującym wydarzeniom:

1)        Golf&Tenis.

2)        PGA Polska Tour

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG