Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA nr 20/2016 z dnia 10 maja 2016 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG z dnia 10 maja 2016 r

UCHWAŁA nr 20/2016

 z dnia 10 maja 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji problemowych za 2015 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zarząd PZG zatwierdza sprawozdania komisji problemowych za 2015 r.:

a)      Komisji Golfa Kobiecego, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

b)      Komisji Kalibracyjno – Handicapowej, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

c)      Komisji Sędziowskiej, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG