Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Komunikat w sprawie powołania KWJm oraz wyznaczenia trenerów koordynatorów szkolenia wojewódzkiego

Szanowni Państwo,

Zarząd PZG uprzejmie informuje o powołaniu kadr wojewódzkich juniora młodszego (KWJm)  [zawodnicy ur. 2001-2003 / 13-15 lat] na 2016 r. Liczba kadrowiczów wchodzących w skład poszczególnych KWJm została określona na podstawie kwot przyznanych przez wojewódzkie federacje sportu młodzieżowego (WFSM), które w dużej mierze wynikają z zajętych przez kluby (reprezentujące konkretne województwa) lokat w Systemie Sportu Młodzieżowego (SSM) w 2015 r. [Do pobrania wyniki z 2015 r. (s. 16-17)  http://sport-mlodziezowy.pl/images/SSM-2015_czesc1.pdf].

W zeszłym roku końcowa pozycja klubów golfowych w w/w zestawieniu wynikała z zajętych przez zawodników miejsc w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Juniorów w kategorii juniora (16-18 lat). Od tego roku klasyfikacja zostanie dodatkowo zasilona punktacją z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, rozgrywanej w dniach 30.06 – 01.07.2016 r. na Toya G&CC Wrocław.

Poziom finansowania KWJm wynika ze środków przyznanych federacjom przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) na podstawie wyników końcowych klasyfikacji SSM uzyskanych we wszystkich dyscyplinach sportu przez poszczególne województwa. Dodatkowo, uzależniony jest od zamożności samorządów województwa oraz poziomu finansowania przez nie zadań z zakresu sportu w ogóle. Istotną rolę na tym polu mogą również odgrywać gminy zainteresowane wspieraniem sportu młodzieżowego na swoim obszarze.

W 2016 r. KWJm w golfie (pilotaż) zostały powołane przez następujące województwa: dolnośląskie, mazowieckie, pomorskie oraz śląskie. W sumie szkoleniem zostanie objętych 19 zawodników (Do pobrania: TUTAJ). Do obsługi przyznanych środków i koordynacji procesu szkolenia w ramach KWJm powołane zostały pilotażowo następujące osoby w charakterze trenerów koordynatorów KWJm:

1)      woj. dolnośląskie – Piotr Świackiewicz (Trener Koordynator KWJm Dolnego Śląska);

2)      woj. mazowieckie – Arkadiusz Rutkowski (Trener Koordynator KWJm Mazowsza);

3)      woj. pomorskie – Wacław Laszkiewicz (Trener Koordynator KWJm Pomorza);

4)      woj. śląskie – Filip Naglak (Trener Koordynator KWJm Śląska);

Do zadań trenerów koordynatorów należeć m.in. będzie:

  • budowanie konstruktywnych relacji z WFSM;
  • rozliczenie dotacji przyznanych z WFSM, w tym prowadzenie dokumentacji merytorycznej, szkoleniowej i finansowej wymaganej przez WFMS i MSiT;
  • planowanie, koordynowanie i ocena procesu szkolenia zawodników KWJm w ścisłej współpracy z Kierownikami Wyszkolenia Sekcji Juniorskich oraz trenerami klubowymi, w ramach wytycznych szkoleniowych i finansowych WFSM;
  • współpraca metodyczno – szkoleniowa oraz opracowywanie zasad i kryteriów kwalifikacji do KWJm w porozumieniu ze Sztabem Szkoleniowym PZG.

Zainteresowani zawodnicy, rodzicie, trenerzy oraz menedżerowie uprzejmie proszeni są o bezpośredni kontakt oraz koleżeńską współpracę z w/w osobami w zakresie powierzonych im zadań. 

W sprawach szczegółowych zapytań dot.zasad działania SSM uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z biurem PZG.

W imieniu Zarządu PZG,

Bartłomiej Chełmecki
Sekretarz Generalny

W załączeniu:
Do pobrania lista zawodników powołanych do KWJm: TUTAJ))

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG