Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA nr 22/2016 z dnia 10 maja 2016 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 6 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG z dnia 10 maja 2015 r.

UCHWAŁA nr 22/2016

 z dnia 10 maja 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyznania patronatu PZG oraz powierzenia prawa do organizacji zawodów rangi mistrzostw Polski

Na podstawie § 21 statutu ZarządPolskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG przyznaje patronat honorowy turniejowi Mistrzostwa Polski Prawników
i Adwokatów.

§ 2.

Zarząd PZG powierza organizatorowi prawo do organizacji zawodów rangi mistrzostw Polski.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG