Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA nr 26/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG z dnia 4 lipca 2016 r.

UCHWAŁA nr 26/2016

 z dnia 4 lipca 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie rozpatrzenia wniosków patronackich

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG przyznaje patronat honorowy następującym inicjatywom:

a)        patronat Mistrzostwom Wielkopolski organizowanym przez Wielkopolski Klub Golfowy – zwolniono z opłaty ze względu na niekomercyjny charakter przedsięwzięcia – organizatorem było stowarzyszenie non-profit

b)        inicjatywie IX Turniej Golfowy Lekarzy Dentystów – Kol-Dental Golf Cup 2016 jako wydarzeniu komercyjnemu pod warunkiem wniesienia opłaty patronackiej w wysokości 2 tys.  brutto.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG