Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA nr 29/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

UCHWAŁA nr 29/2016

 z dnia 25 lipca 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyznania dodatkowych licencji sędziowskich w sezonie 2016

 Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek i po rozpatrzeniu uzasadnienia Krzysztofa Góry, przewodniczącego Komisji Sędziowskiej PZG Zarząd PZG przyznaje dodatkowe licencje sędziowskie na sezon 2016 następującym kandydatom na sędziów:

1)        Jacek Kulczykowski

2)        Grzegorz Paterak

3)        Waldemar Olczyk

4)        Andrzej Dziewiałtowski

§ 2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG