Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA nr 31/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG z dnia 29 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA nr 31/2016

 z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie powołania reprezentacji Polski na mistrzostwa świata

 Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek trenera kadry narodowej PZG Zarząd powołuje następujący skład reprezentacji Polski na Drużynowe MŚ Mężczyzn (Eisenhower Trophy):

1) Adrian Meronk

2) Mateusz Gradecki

3) Jakub Dymecki

§ 2.

Na wniosek trenera kadry narodowej PZG Zarząd powołuje następujący skład reprezentacji Polski na Drużynowe MŚ Mężczyzn (Espirito Santo Trophy):

1) Dominika Gradecka

2) Dorota Zalewska

3) Nastasia Kossacky

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG