Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA nr 32/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG z dnia 29 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA nr 32/2016

 z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyznania patronatu honorowego oraz powierzenia prawa do organizacji turnieju rangi mistrzostw Polski lub pucharu Polski

Na podstawie § 21 statutu ZarządPolskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG przyznaje patronat honorowy i prawo do organizacji turnieju rangi mistrzostw Polski lub pucharu Polski następującym inicjatywom:

  1. Mistrzostwa Polski Longest Drive organizowanych przez PGA Polska i rozgrywanych
    4 września 2016 r  podczas PGA Polska Championship, na polu Sobienie Królewskie Golf&CC.
  2. Klubowy Puchar Polski Seniorów organizowany przez Polskiego Stowarzyszenie Golfa Seniorów i rozgrywany 22-24 września 2016 r., na polu Sierra GC.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG