Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA nr 33/2016 z dnia 19 września 2016 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG z dnia 19 września 2016 r.

UCHWAŁA nr 33/2016

 z dnia 19 września 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie wdrożenia planu naprawczego projektu Eagle 2.0.

 Na podstawie § 21 statutu ZarządPolskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Na podstawie przyjętego planu naprawczego, zarząd PZG zatwierdza nowy harmonogram prac oraz budżet projektu Eagle 2.0, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Spis wymagań projektu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG