Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA nr 34/2016 z dnia 19 września 2016 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG z dnia 19 września 2016 r.

UCHWAŁA nr 34/2016

 z dnia 19 września 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyjęcia Polityki używania samochodów służbowych PZG

Na podstawie § 21 statutu ZarządPolskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Politykę używania samochodów służbowych w PZG stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG