Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 35/2016 z dnia 19 września 2016 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG z dnia 19 września 2016 r.

 UCHWAŁA NR 35/2016

z dnia 19 września 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie wyboru delegata PZG delegata na Walnego Zgromadzenie Delegatów Europejskiej Federacji Golfa

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Delegatem PZG na Walne Zgromadzenie Delegatów Europejskiej Federacji Golfa w dniach 16-19 listopada 2016 r. w Barcelonie będzie prezes M. Michałowski.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG