Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 40/2016 z dnia 26 października 2016 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG z dnia 26 października 2016 r.

UCHWAŁA NR 40/2016

z dnia 26 października 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Komisji Kalibracyjno – Handicapowej

Na podstawie § 21 statutu oraz §1 regulaminu Komisji Dyscyplinarno – Regulaminowej ZarządPolskiego Związku Golfa, uchwala co następuje:

§ 1.

Na wniosek wiceprezesa ds. sędziowskich i dyscyplinarnych Pawła Laskowskiego wprowadza się następujący zmiany w strukturze organizacyjnej Komisji Kalibracyjno – Handicapowej PZG:

  1. Przewodniczący – Tadeusz Grodziński
  2. Wiceprzewodniczący – Dariusz Okrasa
  3. Członek – Artur Krajewski
  4. Członek – Rodosław Frańczak
  5. Członek – Sławomir Piński
  6. Członek – Janusz Mojsiewicz

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG