Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 41/2016 z dnia 26 października 2016 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG z dnia 26 października 2016 r.

 

UCHWAŁA NR 41/2016

z dnia 26 października 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie uzupełnienia składu kadry narodowej seniorów

Na podstawie § 21 statutu ZarządPolskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek trenera głównego kadry narodowej Michaela O’Briena powołuje się do składu kadry narodowej seniorów zawodniczkę Igę Józefiak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG