Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zmiany w strukturze organizacyjnej Komisji Kalibracyjno – Handicapwej PZG

W dniu 26 października 2016 r. na wniosek wiceprezesa ds. sędziowskich i dyscyplinarnych Pawła Laskowskiego Zarząd PZG wprowadził zmiany w strukturze organizacyjnej Komisji Kalibracyjno – Handicapowej PZG.

W związku z powyższym, obecna struktura organizacyjna komisji przedstawia się w sposób następujący:

  1. Przewodniczący – Tadeusz Grodziński
  2. Wiceprzewodniczący – Dariusz Okrasa
  3. Członek – Artur Krajewski
  4. Członek – Rodosław Frańczak
  5. Członek – Sławomir Piński
  6. Członek – Janusz Mojsiewicz

Nowemu przewodniczącemu oraz pozostałym członkom życzymy wielu sukcesów i satysfakcji w społecznej pracy na rzecz rozwoju polskiego golfa.

Marek Michałowski
Prezes Zarządu
Polski Związek Golfa

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG