Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 10/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 4 do protokołu z obrad Zarządu PZG w dniu 20 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR 10/2017

z dnia 20 lutego 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w wyboru przedstawicieli PZG do władz PKOl

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Zatwierdza się kandydaturę Marka Michałowskiego do zarządu PKOl w trybie art. 29 ust. 1 statutu PZG.
  2. Zgłasza się kandydatury do Komisji Zawodniczej PKOl następujących zawodników – Igor Jakubowski, Klaudia Jans Ignacik, Katarzyna Krawczyk, Maciej Kurowski, Natalia Leśniak, Piotr Małachowski, Akradiusz Michalski, Beata Mikołajczyk, Weronika Nowakowska, Aleksandra Socha, Sławomir Szmal, Marta Walczykiewicz.
  3. Zgłasza się kandydatury Piotra Małachowskiego oraz Aleksandry Sochy jako delegatów na walne zgromadzenie PKOl.
  4. Zgłasza się kandydaturę Piotra Małachowskiego do Zarządu PKOl spośród zgłoszonych członków Komisji Zawodniczej PKOl.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG