Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 8/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 2 do protokołu z obrad Zarządu PZG w dniu 20 lutego 2017 r.

 UCHWAŁA NR 8/2017

z dnia 20 lutego 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia składu kadry sędziów PZG oraz przyznania licencji sędziowskich na sezon 2017

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej PZG Krzysztofa Góry Zarząd PZG zatwierdza skład kadry sędziowskiej oraz przyznaje licencje sędziowskie na sezon 2017. Wykazy kadry sędziowskiej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG