Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Komunikat Komisji Kalibracyjno – Handicapowej PZG dot. Weryfikacji Handicapów

W lutym, w systemie Eagle została przeprowadzona Weryfikacja Handicapów (Handicap Review) wszystkich golfistów posiadających karty Handicapowe z HCP EGA równym lub niższym od 36. W tym roku proces Weryfikacji Handicapów odbył się na nowych zasadach wprowadzonych przez European Golf Association (EGA) w miejsce dotychczasowej Dorocznej Weryfikacji Handicapów (DWH). Nowa procedura oparta jest o funkcje statystyczne dużo bardziej zaawansowane niż stosowana dotychczas DWH i wszechstronnie ocenia zgodność handicapu gracza z uzyskiwanymi przez niego wynikami.

Głównym celem Weryfikacji HCP jest określenie, czy wyniki graczy w kategoriach HCP 1-5 odpowiadają ich umiejętnościom wyrażonym przez aktualny HCP EGA. Weryfikacja HCP to kluczowa procedura w Systemie HCP EGA. Procedura ta ma za zadanie sprawdzać, czy gracze mają HCP odzwierciedlające ich umiejętności. Algorytm dostarczony z Systemem HCP EGA wskazuje graczy, których wyniki wykraczają poza poziom oczekiwany w przypadku ich aktualnego handicapu. W przypadku większości graczy Weryfikacja HCP nie zmienia ich handicapu. Weryfikacja HCP jest oparta na wszystkich wynikach kwalifikacyjnych gracza (minimum 8) złożonych w okresie 12 miesięcy (okres ten może być wydłużony do 24 miesięcy dla graczy, którzy mają mniej niż osiem wyników w ciągu ostatniego sezonu).

Należy przy tym pamiętać, że każdy golfista może zgodnie z Systemem HCP EGA zwrócić się do Klubowej Komisji Handicapowej o weryfikację swojego handicapu jeżeli uważa, że aktualny handicap odbiega od jego możliwości. Komisja Handicapowa przeprowadza wówczas weryfikację w oparciu o zasady Gry Ogólnej i może zmienić lub pozostawić niezmieniony handicap gracza według swojego uznania. Komisja musi powiadomić gracza o jakichkolwiek zmianach wprowadzonych do jego HCP EGA. Zmiany takie wchodzą w życie z momentem poinformowania o nich gracza. Jeżeli gracz nie jest zadowolony z decyzji, musi otrzymać możliwość przedstawienia Komisji swojego zdania.

Jeżeli decyzja Klubowej Komisji HCP nie rozstrzyga sporu, zawodnik ma prawo odwołać się do Komisji Kalibracyjno – Handicapowej PZG.

Decyzja Komisji Kalibracyjno – Handicapowej PZG jest ostateczna.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG