Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Komunikat ws. weryfikacji danych użytkowników w systemie PZG Eagle

Informacja dotyczy kolejnych działań w ramach modernizacji systemu Eagle i skierowana jest do wszystkich członków PZG, a także klubów, które nie zaktualizowały listy mailingowej swoich członków.

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi systemu informatycznego PZG Eagle oraz wprowadzeniem nowej polityki ochrony danych osobowych informujemy, że od 28 lutego 2017 r. na aktualne adresy poczty elektronicznej posiadaczy kart HCP będą sukcesywnie przesyłane FOMRULARZE WERYFIKACYJNE w formie elektronicznej mające na celu przeprowadzenie weryfikacji danych osobowych i pozyskania wymaganych prawem zgód na ich przetwarzanie przez PZG.

Osoby, które otrzymają maila z formularzem będą miały czas do 27 marca 2017 r. na weryfikację. Po tym terminie brak uzupełnienia danych będzie równoznaczny z koniecznością usunięcia danych z bazy HCP PZG i ich bezpowrotnej utraty.

Dla członków klubów nie korzystających z Internetu lub poczty elektronicznej został przygotowany WNIOSEK REJESTRACYJNY (wzór TUTAJ), który należy wypełnić, własnoręcznie podpisać i dostarczyć go do siedziby PZG osobiście lub drogą tradycyjną za pośrednictwem poczty przed 27 marca 2017 r.

Pragniemy również przypomnieć klubom, które nie przesłały zaktualizowanej listy email członków we wcześniej wyznaczonych terminach (tj. 1.02 oraz 17.02.2017 r.), o ich niezwłocznym wysłaniu pod rygorem utraty historii HCP członków, a w konsekwencji usunięcia z bazy HCP PZG.

W razie pytań lub uwag uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem PZG.

Prosimy o bardzo poważne i rzetelne potraktowanie niniejszej sprawy.


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG