Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 16/2017 z dnia 22 marca 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 22 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 16/2017

z dnia 22 marca 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia programu szkolenia kadry narodowej juniorów 2017 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Na podstawie decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie przyznanej kwoty dofinansowania z  FRKF na szkolenie kadr narodowej juniorów zatwierdza się program szkolenia kadry  juniorów na 2017 r. Dokumentacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Program szkolenia kadry narodowej juniorów może ulec zmianom w trakcie sezonu,
w szczególności w przypadku  pozyskania dodatkowych środków z MSiT lub sponsorów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG