Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Kryteria powoływania do reprezentacji Polski na drużynowe mistrzostwa Europy seniorek oraz seniorów w 2017 r.

Kryteria powoływania do reprezentacji Polski na drużynowe ME seniorek oraz seniorów 2017 przyjęte uchwała zarządu PZG w dniu 9 maja 2017 r.

I. Reprezentacja Polski na drużynowe mistrzostwa Europy seniorek oraz seniorów w 2017 r. składać się będzie z 6 grających zawodników (dopuszczalny jest 1 rezerwowy). Zawodniczki/zawodnicy zakwalifikowani do reprezentacji Polski muszą spełniać następujące warunki:
• kobieta/mężczyzna amatorka/amator wg. definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Ltd,
• obywatelstwo polskie,
• handicap równy 9,0 lub niższy dla mężczyzn,
• handicap równy 12,0 lub niższy dla kobiet,
• na dzień 4 września 2017 roku ukończone 50 lat,
• wyrażenie zgody na uczestnictwo w mistrzostwach oraz zobowiązanie pokrycie kosztów własnego pobytu (koszty wpisowego oraz opłaty turniejowej pokrywa PZG).

II. Kapitan/Pani Kapitan reprezentacji Polski na drużynowe zawody rangi ME seniorek oraz seniorów w 2017 r. zostanie powołany/na przez Zarząd PZG spośród osób spełniających w/w warunki sportowe.

III. Do reprezentacji Polski kwalifikują się:
1. Najlepszy polski zawodnik/zawodniczka zawodów Mistrzostwa Polski Seniorów 2017.
2. Najlepszy polski senior/seniorka w zawodach Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn i Kobiet 2017. W przypadku gdy najwyżej sklasyfikowaną osobą będzie senior/seniorka, który już uzyskał kwalifikację w Mistrzostwach Polski Seniorów/Seniorek 2017, nominacja przechodzi na kolejną osobę wg. klasyfikacji końcowej zawodów.
3. Trzech najwyżej sklasyfikowany zawodników/zawodniczek w kategorii senior/seniorka Rankingu PZG na dzień 21 sierpnia 2017 r. z wyłączeniem reprezentantów/reprezentantek wyłonionych na podstawie pkt. 1-2.
4. Kapitan reprezentacji Polski.
5. Jeden zawodnik/zawodniczka na podstawie dzikiej karty przyznanej przez Kapitana.
6. W przypadku braku zgody zawodników/zawodniczek wyłonionych na podstawie pkt. 1-3 kwalifikację otrzymują kolejne osoby wg Rankingu PZG na dzień 21 sierpnia 2017 r.
7. W przypadku gdy skompletowanie reprezentacji Polski w oparciu o powyższe kryteria nie będzie możliwe, zawodnicy/zawodniczki zostaną zakwalifikowani do reprezentacji Polski na podstawie decyzji Kapitana.
8. Rezerwowy zawodnik zostanie powołany do reprezentacji na podstawie decyzji Kapitana Reprezentacji Polski.

IV. Skład reprezentacji Polski musi zostać ogłoszony i powołany najdalej do dnia 24 sierpnia 2017 r., kiedy to upływa termin zgłoszenia składu do Europejskiej Federacji Golfa – organizatora drużynowych zawodów rangi ME.

Partner Strategiczny

Partner Generalny