Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Powołania na konsultacje kadry narodowej w dniach 11-14 czerwca 2017 r. w Kraków Valley G&CC

Uprzejmie informujemy, że na konsultacje kadry narodowej organizowane w dniach od 11 do 14 czerwca 2017 r. na polu golfowym Kraków Valley Golf & Country Club powołano następujące zawodniczki:

  1. Amanda Majsterek
  2. Kasia Selwent
  3. Maria Żrodowska
  4. Nicole Polivchak
  5. Julia Korus

Kadrowiczki zakwaterowane zostaną w Hotelu Villa Pacoldi, Paczółtowice 328,
32-063 Krzeszowice, na polu golfowym Kraków Valley G&CC. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązaniu do dostarczenia i odbioru, na koszt własny uczestniczek, z miejsca konsultacji w następujących terminach: przyjazd  i rozpoczęcie 11 czerwca 2017 (niedziela) o godz. 19:00 w Hotelu Villa Pacoldi; wyjazd i zakończenie po obiedzie i turnieju w dniu 14 czerwca 2017 r. (środa) na polu golfowym.

Podczas zgrupowania zawodniczki są zobowiązane do posiadania:

  • Sprzętu do treningu golfowego;
  • Sprzętu sportowego do treningu;
  • Ważnych badań lekarskich;
  • Wszelkich informacje o przebiegu procesu treningowego w klubach.

Konsultacje będą miały charakter kwalifikacyjny do reprezentacji na Ladies’ Shield Trophy, które odbędą się w dniach 2-5.08.2017 na polu Pravets Golf Club/Bułgaria. Prowadzone będą przez trenera Michael O’Brien oraz Filipa Naglaka.

Wobec czego prosimy o dokładne wypełnienie dzienniczka treningowego „Birdie” (wyniki turniejów, statystyki) w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy przez trenerów startów i procesu treningowego w klubach.

Kadrowiczki zobowiązane są do niezwłocznego potwierdzenia swojego udziału w konsultacjach lub złożenia pisemnego (podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego) usprawiedliwienia nieobecności zawierającego uzasadnione i obiektywne przyczyny niemożności stawiennictwa w wyznaczonym terminie.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku przestrzegania przez zawodniczki zasad etykiety członka kadry narodowej Polski oraz o bezwzględnym przestrzeganiu sportowego trybu życia. Odstępstwa od tych reguł będą karane dyscyplinarnie.

Wszelkich szczegółowych informacji dotyczących organizacji przedmiotowego konsultacji udzieli trener kadry narodowej – Michael O’Brien.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Bartłomiej Chełmecki
Sekretarz Generalny
Polski Związek Golfa

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG