Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Powołania na konsultacje kadry narodowej w dniach 11-14 czerwca 2017 r. w Kraków Valley G&CC

Uprzejmie informujemy, że na konsultacje kadry narodowej organizowane w dniach od 11 do 14 czerwca 2017 r. na polu golfowym Kraków Valley Golf & Country Club powołano następujących zawodników:

 1. Jakub Urbański
 2. Jan Szmidt Jr.
 3. Jakub Dymecki
 4. Philipp Pakosch
 5. Alejandro Pedryc
 6. Filip Kowalski
 7. Michał Bargenda
 8. Kamil Nowak
 9. Andrzej Wierzba
 10. Mikołaj Kniaginin

Kadrowicze zakwaterowani zostaną w Hotelu Villa Pacoldi, Paczółtowice 328
32-063 Krzeszowice, na polu golfowym Kraków Valley G&CC. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązaniu do dostarczenia i odbioru, na koszt własny uczestników, z miejsca konsultacji w następujących terminach: przyjazd  i rozpoczęcie 11 czerwca 2017 (niedziela) o godz. 19:00 w Hotelu Villa Pacoldi; wyjazd i zakończenie po obiedzie i turnieju w dniu 14 czerwca 2017 r. (środa) na polu golfowym.

Podczas zgrupowania zawodnicy są zobowiązani do posiadania:

 • Sprzętu do treningu golfowego;
 • Sprzętu sportowego do treningu;
 • Ważnych badań lekarskich;
 • Wszelkich informacje o przebiegu procesu treningowego w klubach.

Konsultacje będą miały charakter kwalifikacyjny do reprezentacji na Drużynowe Mistrzostwa Europy – Dywizja 2, które odbędą się w dniach 12-15.07.2017 na polu Zala Springs Golf Resort/Węgry. Prowadzone będą przez trenera Michael O’Brien oraz Filipa Naglaka.

Wobec czego prosimy o dokładne wypełnienie dzienniczka treningowego „Birdie” (wyniki turniejów, statystyki) w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy przez trenerów startów i procesu treningowego w klubach.

Kadrowicz zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia swojego udziału w konsultacjach lub złożenia pisemnego (podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego) usprawiedliwienia nieobecności zawierającego uzasadnione i obiektywne przyczyny niemożności stawiennictwa w wyznaczonym terminie.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku przestrzegania przez zawodników zasad etykiety członka kadry narodowej Polski oraz o bezwzględnym przestrzeganiu sportowego trybu życia. Odstępstwa od tych reguł będą karane dyscyplinarnie.

Wszelkich szczegółowych informacji dotyczących organizacji przedmiotowego konsultacji udzieli trener kadry narodowej – Michael O’Brien.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Bartłomiej Chełmecki
Sekretarz Generalny
Polski Związek Golfa

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG