Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Powołania na zgrupowania kadry narodowej w dniach 24-27 maja 2017 r. w Kraków Valley G&CC

Uprzejmie informujemy, że na konsultacje kadry narodowej organizowane w dniach od 24 do 27 maja 2017 r. na polu golfowym Kraków Valley Golf & Country Club powołano następujących zawodników:

1.Jakub Dymecki, do 18 lat, KADRA A
2.Jakub Urbański, do 18 lat, KADRA A
3.Michał Bargenda, do 17 lat, KADRA A
4.Kamil Nowak, do 17 lat, KADRA A
5.Andrzej Wierzba, do 17 lat, KADRA B
6.Alejandro Pedryc, do 16 lat, KADRA A
7.Filip Kowalski, do 16 lat, KADRA A
8.Mikołaj Kniaginin, do 16 lat, KADRA A

Kadrowicze zakwaterowani zostaną w Hotelu ŁOKIETEK, Ojcowska 126, 32-089 Czajowice. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązaniu do dostarczenia i odbioru, na koszt własny uczestników, z miejsca konsultacji w następujących terminach: przyjazd i rozpoczęcie 24 maja 2017 o godz. 19:00 w Hotelu Łokietek r.; wyjazd i zakończenie po obiedzie i turnieju w dniu 27 maja 2017 r. (sobota) na polu golfowym.
Podczas zgrupowania zawodnicy są zobowiązani do posiadania:
•Sprzętu do treningu golfowego;
•Sprzętu sportowego do treningu;
•Ważnych badań lekarskich;
•Wszelkich informacje o przebiegu procesu treningowego w klubach.

Konsultacje będą miały charakter przygotowawczy do Drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów – Dywizja 2, które odbędą się w dniach 20-23.09.2017 na polu Kraków Valley Golf & Country Club. Prowadzone będą przez trenerów Michael O’Brien, Filipa Naglaka oraz przedstawiciela PGA’s of Europe Jonathan Mannie.

Wobec czego prosimy o dokładne wypełnienie dzienniczka treningowego „Birdie” (wyniki turniejów, statystyki) w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy przez trenerów startów i procesu treningowego w klubach.
Kadrowicz zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia swojego udziału w zgrupowaniu lub złożenia pisemnego (podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego) usprawiedliwienia nieobecności zawierającego uzasadnione i obiektywne przyczyny niemożności stawiennictwa w wyznaczonym terminie.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku przestrzegania przez zawodników zasad etykiety członka kadry narodowej Polski oraz o bezwzględnym przestrzeganiu sportowego trybu życia. Odstępstwa od tych reguł będą karane dyscyplinarnie.

Wszelkich szczegółowych informacji dotyczących organizacji przedmiotowego zgrupowania udzieli trener kadry narodowej – Michael O’Brien.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Bartłomiej Chełmecki
Sekretarz Generalny
Polski Związek Golfa

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG