Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 34/2017 z dnia 31 maja 2017 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 31 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 34/2017

z dnia 31 maja 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się patronat PZG turniejowi golfowemu pn. „Open the Golf – French Touch Trophy” zaplanowanemu na 6-8 października 2017 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG